Midnattsropet

Tidningen Midnattsropet ges ut av Maranataförsamlingen med 6 nr per år. Den sprids helt fritt och bekostas av frivilliga offer och gåvor.

Läs mer på www.midnattsropet.se